Όροι χρήσης ιστοτόπου

Περιεχόμενα

  • Εξασφάλιση απορρήτου μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων
  • Ελεγχόμενη πρόσβαση (firewall)
  • Αναγνώριση χρήστη
  • Απόρρητο συναλλαγών

Εξασφάλιση απορρήτου μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων

Η ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., εφεξής: «εταιρεία», χρησιμοποιεί στο epsilontoys.gr το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL, το οποίο αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει, χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (έχει προκαθοριστεί με την έναρξη της σύνδεσης του χρήστη με την υπηρεσία) και στη συνέχεια προβαίνει σε επεξεργασία αυτών των πληροφοριών προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο της μεταφοράς δεδομένων του χρήστη.

Με την ίδια διαδικασία αποκρυπτογράφησης τα συστήματα της εταιρείας αποστέλλουν πληροφορίες στο χρήστη. Σε οποιοδήποτε σημείο του ιστότοπου όπου ο χρήστης εισάγει προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, επώνυμο, e-mail κ.λπ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit.

Ελεγχόμενη πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων μόνο υπηρεσιών από τους χρήστες, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύει την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων που περιέχουν απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες για την εταιρία.

Απόρρητο συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Κάθε πληροφορία που μεταβιβάζεται από χρήστη του ιστότοπου είναι άκρως εμπιστευτική και η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να γίνεται η χρήση τους μόνο στο επιτρεπόμενο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν πληροφορίες για τα στοιχεία που τους αφορούν καθώς και να ζητήσουν διόρθωσή τους.

Επικαιροποίηση

Οι παρόντες όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς ώστε να συμβαδίζουν με τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου.

Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μπορείτε να βλέπετε τυχόν επικαιροποιήσεις των παρόντων όρων χρήσης.