Πολιτική cookies

Υπηρεσίες για στατιστικούς σκοπούς

Πολιτική cookies

Ο Iστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη σε αυτόν. Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν πλοηγό όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα, είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (σύνδεση). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.

Η ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., εφεξής: «εταιρεία», χρησιμοποιεί cookies.

Οι περισσότεροι πλοηγοί των χρηστών, τους επιτρέπουν να αρνηθούν τη χρήση cookies – για τον τρόπο άρνησης ανατρέξτε στην ειδική βοήθεια του πλοηγού που χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα:

 • Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παράκαμψης των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές Διαδικτύου», «Απόρρητο» και μετά «Προχωρημένο».
 • Στο Firefox (έκδοση 39) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση όλων των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας στη συνέχεια «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού και τέλος ξεμαρκάροντας το «Αποδοχή cookies από ιστοτόπους».
 • Στο Chrome (έκδοση 44) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies πηγαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Ρυθμίσεις Περιεχομένου» και επιλέγοντας «Παρεμπόδιση ιστοτόπων από τον καθορισμό στοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies».
 • Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies επιλέγοντας «Safari», «Προτιμήσεις», επιλέγοντας στη συνέχεια «Απόρρητο».

Η αναστολή χρήσης όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση πολλών ιστοτόπων.

Εάν ανασταλεί η χρήση cookies, δε θα μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων του ιστοτόπου.

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή του. Παραδείγματος χάριν:

 • Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορεί χειροκίνητα να διαγράψει τα αρχεία των cookies.
 • Στο Firefox (έκδοση 39) πρέπει να διαγράψει cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές» και «Απόρρητο» και στη συνέχεια να επιλέξει «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού, επιλέγοντας «Προβολή cookies» και μετά «Αφαίρεση όλων των cookies».
 • Στο Chrome (έκδοση 44) μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης». Στη συνέχεια, θα επιλέξει «Cookies και στοιχεία άλλων ιστοτόπων και συνδεόμενων δεδομένων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης».
 • Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο παράθυρο προτιμήσεων του Safari και επιλέγοντας «Απόρρητο».

Η διαγραφή των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση πολλών ιστοτόπων ή συνδεόμενων εφαρμογών.

Υπηρεσίες για στατιστικούς σκοπούς

Προκειμένου να προσδιορίζουμε το περιεχόμενο του ιστότοπού μας που σας ενδιαφέρει περισσότερο, παρακολουθούμε συνεχώς τον αριθμό των επισκεπτών και τα περιεχόμενα που διαβάζονται πιο συχνά. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για στατιστικούς σκοπούς, όπως είναι για παράδειγμα:

 • η καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών στους ιστότοπούς μας,
 • η καταγραφή του χρόνου παραμονής των επισκεπτών στην τοποθεσία μας,
 • η καταγραφή της σειράς των επισκέψεων στους διαφορετικούς ιστότοπους,
 • ο προσδιορισμός εκείνων των τμημάτων του ιστότοπού μας που χρειάζονται αλλαγή ή
 • η βελτιστοποίηση του ιστότοπου.

Χρησιμοποιούμε τις παρακάτω υπηρεσίες για στατιστικούς σκοπούς – μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτές εγκαθιστώντας ένα cookie εξαίρεσης.

 • Google Analytics
 • Google Maps

 

Επικαιροποίηση

Η παρούσα Πολιτική Cookies και οι Λοιποί Όροι, ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς ώστε να συμβαδίζουν με τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τυχόν επικαιροποιήσεις των παρόντων.